|
|
Lån  


 
Overvejelser før byggeri
Før man begynder at bygge, så bør I gøre jer en masse overvejelser om alt fra behov til mulige praktiske og økonomiske løsninger. I skal blandt andet have overvejet:

Hvad er jeres behov? Hvor mange værelser har I brug for, og hvor store skal de være?Hvad har I råd til? Gå til jeres bank/realkreditinstitut og spørg dem til råds. Hvad siger lovgivningen? Gå på teknisk forvaltning eller søg på jeres kommunes hjemmeside og tjek, hvordan kommuneplan, rammeplan og lokalplan er skruet sammen.

Tjek de privatretslige servitutter, skelafstande, byggelinjer og materialebegrænsninger for jeres matrikel. Her kan I få hjælp af teknisk forvaltning. Sæt jer ind i den gældende byggelovgivning.

Start med at planlægge. Behov, ønsker og idéer skal tænkes igennem. Vær realistisk med den tid, der går fra tanke til færdigt byggeri. Ofte går der dobbelt så lang tid som forventet. Idéer skal modnes for at blive rigtigt gode. Sørg for, at idéer og tanker bliver formaliseret i modeller, tegninger og beskrivelser, så de, der skal involveres i projektet, kan tage konkret stilling. Lav et budget og klarlæg forudsætningerne. Husk at sætte 10-15 procent af til uforudsete udgifter.

Indhent faste, skriftlige tilbud, der er baseret på AB92 eller ABT98 (en standardiseret aftale, der sikrer, at entreprisens parter aftaler præcis, hvad arbejdet går ud på, og hvad de hver især forpligter sig til).
Kræv evt. garantistillelse af hovedentreprenøren. Få en rådgiver, der sikrer, at bygningsreglementer, lokal- og kommuneplaner samt servitutter overholdes, og at jeres anstrengelser behandles med teknisk, æstetisk og økonomisk omhu. Få rådgiveren tidligt ind i processen, da det er lettere at forebygge end at helbrede.

Brug jeres egen tid på at tjene penge på det, I er gode til, og lad jeres rådgiver og entreprenører planlægge og udføre det endelige arbejde.


Kategorier på sider:

Hvorfor byggeledelse1111 Tag Kapitl Sundt byggeri Bindingsvrk Gode rd inden valg at byggefirma Tegl Typehus Galv Vg Bolig ting Byggeri Cement Beton Villa Gips Kampagnetilbud Leca Mursten Byggefirmr Parcelhus Mrtel Overvejelser fr byggeri Byggarantiordning Rem Lamper Tjekliste byggeri Bjlke Skifer Boligbyggeri Gulv Glas


 Du er her: Byggefirma - Netannoncer Byggefirma -